Кінець ХVІІ – початок ХVІІІ ст. Військо Запорозьке


  1. Гармаш, поч. ХVІІІ ст.
  2. Гетьман (Петро Конашевич-Сагайдачний).
  3. Козак з бунчуком.
  4. Козак із значком, 1763 р.
  5. Козак, 70-ті рр. ХVІІІ ст.
  6. Козак Задунайської Січі, кін. ХVІІІ ст.

Військо Запорозьке складалося з піхоти, артилерії та кінноти. Підрозділами Війська були полки і сотні. Тактичною одиницею у бойових діях виступала сотня. Серед вогнепальної зброї широко використовувались: гарматки, фальконети, гаківниці, рушниці, пістолети. У рукопашному бою вживались шаблі, чекани, кинджали, ножі, якірці, ятагани, луки та стріли, списи. Порох козаки зберігали у натрусках-порохівницях, кулі – у ладунках та гаманах, набої – у шкіряних чересах, які нагадували сучасні патронташі і носились на поясі. Після ліквідації Запорозької Січі частина козаків у турецьких володіннях заснувала Задунайську Січ (1775-1828рр.). 1787 року з частини запорожців утворене Чорноморське військо, яке у 1792-1793 рр. переселено на Кубань.