Всі права захищені патентами на промислові зразки. Повна або часткова зміна матеріалів заборонена, при узгодженому використанні матеріалів необхідне посилання на джерело. Повне або

часткове копіювання наукових розробок та промислових зразків „Однострій Українського козацтва” для інших одностроїв заборонено. Використання промислових зразків без змін дозволяється тільки при отриманні ліцензії на право їхнього виготовлення.
Однострої Українського козацтва (окрім погонів) можуть виготовлятися іншими підприємствами.

  • Фірми, які мають можливість і бажання виготовляти козацькі однострої, повинні звернутися до авторів твору для: – отримання ліцензії на право виготовлення; – технічно-технологічної допомоги.
  • Виготовлення погонів до одностроїв Українського козацтва підприємство “Адам” залишає за собою.